Vanaf 1 oktober 2023 werkt er een nieuwe HAIO in de praktijk mee: Dr. Laura Slagter

Wat is een HAIO?

Na de basisopleiding van arts dient men voor Huisarts nog 3 jaar opleiding te volgen in een erkende opleidingsplaats. Onze praktijk wilt jonge, beloftevolle artsen de kans geven om in ervaring op te doen gedurende 1-1,5 jaar. Een HAIO wordt in alle facetten van de praktijk ingeschakeld. Zij of hij heeft haar eigen spreekuren, doet huisbezoeken en neemt deel aan de wachtdienst, allen aan geconventioneerde tarieven. Bovendien wordt er dagelijks overleg gepleegd en wordt er advies ingewonnen bij de vaste artsen in de praktijk. 

Voor de praktijk betekent dit dat er een vierde arts ons team komt versterken. Zo kan u rekenen op een bredere beschikbaarheid, maar u kiest uiteraard zelf bij wie u terecht wil. De opleiding van de HAIO kan kan pas slagen als u als patiënt hieraan meewerkt en de HAIO de kans geeft om u te behandelen in zijn of haar eigen raadpleging.


Covid informatie


Heb je symptomen als koorts, hoest, keelpijn, kortademigheid, diarree, niet meer ruiken of smaakverlies?

 • Bel ons en vermeldt zeker deze bovenstaande symptomen, ga niet rechtstreeks naar de wachtzaal.
 • Wij zullen de situatie dan telefonisch inschatten en bekijken samen met u de volgende stappen.


Covid vuistregels

 • Heb je een ziektegevoel draag dan een mondmasker bij het binnenkomen van de praktijk (van thuis meegebracht).
 • Ontsmet de handen met alcoholgel.

Covid vaccinatie najaar 2023


FORMEEL

 • Alle zwangere vrouwen, ongeacht het moment van de zwangerschap.
 • 65+sers
 • Patiënten opgenomen in RVT.
 • >18 jaar met één of meer comorbiditeiten (long, hart, Downsyndroom, lever, neurologisch, metabool, nier.)
 • >18 jaar met immunosuppressie, aangeboren of door medicatie
 • Personen werkzaam in de zorg sector (verzorgend personeel, vrijwilligers, stagiairs, …)
 • <18: kinderen met ernstige immunosuppressie, primair of door behandeling (overleg met de kinderarts).


INDIVIDUEEL TE BEKIJKEN

 • 18-64sers die
  • Roken.
  • Geen fysische activiteit hebben.
  • Overmatig gebruik van alcohol hebben.
 • 85+sers die dit wensen mogen een boost krijgen; geen formele indicatie.


WANNEER

 • Begin oktober 2023
 • Er worden meerdere inloopmomenten voorzien bij alle dokters voor enkel een vaccinatie
 • GELIEVE TELEFONISCH EEN AFSPRAAK TE MAKEN MAAR  NIET ONLINE